Profil společnosti

Společnost hn group byla založena stavbyvedoucími, kteří pracovali ve velkých stavebních firmách.

Na základě mnohaletých zkušeností z realizace stavebních zakázek středního a velkého rozsahu, klademe důraz na efektivitu prováděné práce a minimalizaci nákladů na realizaci stavebního záměru.

Základním produktem společnosti je revitalizace a zateplení panelových, bytových a rodinných domů, opravy poruch stávajících zateplovacích systémů a jejich rekonstrukce. Druhotně provádíme vnitřní a vnější omítky, výstavbu domů a zakládání staveb.

Naše finanční strategie

Společnost podniká výhradně s vlastním finančními a výrobními prostředky a není tedy zatížena splátkami úvěrů, leasingů a podobně. To má v konečném důsledku podstatný vliv na snížení ceny díla.

Efektivita vynaložených prostředků

Při realizaci neplýtváme penězi investorů v podobě našeho loga na stěnách domů.

Víme, že každá reklama si na sebe musí vydělat, což ve výsledku znamená, že náklady na pořízení takového loga a náklady za pronájem plochy na domě jsou rozpočteny v ceně díla nebo jsou hrazeny z případných takzvaných „víceprací“.

Důslednost při přípravě zakázky

Před realizací klademe důraz na důkladné studium budoucí realizované zakázky. Zároveň prověřujeme, zda skutečný stav odpovídá projektové dokumentaci a výkazu výměr. Případné nesrovnalosti pak konzultujeme s investorem a projektantem. Z tohoto důvodu se při realizaci nevyskytují žádné vícepráce nebo náklady, které nebyly plánované a mohly by Vás v průběhu stavby nepříjemně překvapit.

Hledáme společná řešení

Komunikace s investorem je pro nás klíčová. Některá běžně užívaná řešení revitalizace jsou vysoce efektní na pohled , a však málo efektivní z hlediska úspor. Proto společně najdeme nejlepší řešení tak, aby se vynaložené prostředky co nejrychleji vrátily v podobě nižších nákladů na vytápění.

Náš servis

Pro investory zajistíme veškeré podklady pro zahájení stavby. Jedná se především o projektovou dokumentaci, průkaz energetické náročnosti budovy, stavební povolení nebo ohlášení, zábory veřejných ploch. Zvolíme vhodná technologická řešení a sdělíme Vám jejich cenu.

Financování

Dlouhodobě spolupracujeme s finančními poradci významných bankovních domů, proto Vám rádi připravíme finanční plán výstavby. V žádném případě pak nedochází k jednotlivému zadlužení členů SVJ. V případě úvěru na zateplení se neručí bytem. Za úvěr ručíte pouze pravidelnými platbami do fondu oprav. Tyto platby se pak nehromadí na účtu SVJ, ale jsou ze 60% použity na splácení úvěru. Dům je však již zateplen a náklady na vytápění se snižují.¨ Pomůžeme Vám získat případnou dotaci pro realizaci Vašeho záměru.

Jsme otevřeni lidem a jejich názorům

Nečiní nám problém osobně průběh revitalizace presentovat na schůzi SVJ a odpovídat na otázky jednotlivých členů.

Myslíme na budoucnost

Realizace zakázky pro nás nekončí předáním dokončeného díla investorovi. Poskytujeme dlouhodobé záruky na dílo. Samozřejmostí je pozáruční servis. Veškerý produkovaný odpad je na stavbě tříděn a ekologicky likvidován na řízených skládkách nebo recyklován k dalšímu použití.